Privacyverklaring

Als je onze site bezoekt, onze nieuwsbrief ontvangt, ons een bericht stuurt, of een bestelling bij ons doet, laat je je gegevens achter. Om je van dienst te kunnen zijn, maken we van deze gegevens gebruik. In juridische termen: wij verwerken je persoonsgegevens. We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt over wat voor gegevens we het hebben en waar we deze dan voor gebruiken. Om die reden hebben we deze privacyverklaring opgesteld; hiermee informeren we je over hoe wij met je gegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 maart 2020.

Website- en shop software

Onze website en webshop zijn ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen zoals het gebruik van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, je gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

E-mail nieuwsbrieven

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. Onderaan elke e-mail die via ons MailChimp account is verzonden zie je de mogelijkheid om je uit te schrijven. Als je je uitschrijft, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Betaaldiensten

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Sendcloud en PostNL
Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud voor het aanmaken van verzendlabels en hebben PostNL als belangrijkste verzendpartij. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud en PostNL delen. Deze partijen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken zodat wij onze diensten waar nodig kunnen verbeteren. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook en LinkedIn
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Pixel) en LinkedIn (LinkedIn Matched Audience en LinkedIn Insight Tag). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Hoe beheer je cookies?
Je kan cookies op verschillende manieren beheren. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op je gebruikerservaring en dat delen van onze website mogelijk niet langer volledig toegankelijk zullen zijn. Voor meer informatie over hoe je je browser instellingen kunt aanpassen of hoe je cookies kunt blokkeren, beheren of filteren, vind je bij 'help' in je browser of via websites als: www.allaboutcookies.org.

Als je onze website gebruikt zonder je af te melden, betekent dit dat je de gegevensverzameling begrijpt en ermee akkoord gaat om advertenties aan jou te kunnen aanbieden.

Social media buttons
Social media buttons voor sociale media sites van derden worden gebruikt om onze gebruikers in staat te stellen webpagina's te delen of te bookmarken. We kunnen niet voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelt. Om te begrijpen hoe sociale media sites van derden informatie over je activiteiten op onze website en internet gebruiken, verwijzen we je naar de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van desbetreffende partijen.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacy disclaimer.

Hoe we aan je gegevens komen

Spiffy Active verkrijgt persoonsgegevens rechtstreeks van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app of social media. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden (andere personen of organisaties dan jijzelf dus), bijvoorbeeld via bovengenoemde partijen, of als je een van onze partners toestemming hebt gegeven om je gegevens aan ons door te geven.

Over welke persoonsgegevens we het hebben

Je vraagt je inmiddels misschien af over welke persoonsgegevens we het hebben. Dat snappen we! Spiffy Active verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaatsgegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer, of social media profielnaam
 • Inhoud van communicatie, dus je vraag, idee, klacht
 • Kledingmaat
 • Foto (als je deze aan ons hebt gegeven)

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijn en verwerking

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd. De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Spiffy Active
Kanaalweg 3
1767 EA  Kolhorn 

De contactgegevens worden verwerkt door degene die het adressenbestand en/of de bestellingen verwerkt; op het moment van schrijven is dit Wendy Dubbeld en zij is te bereiken via info@spiffy-active.com. De eigenaren van Spiffy Active, de verzendpartij (als het gaat om een bestelling of retournering) en de boekhouder (bij een bestelling of retournering) hebben toegang tot onderstaande gegevens.

Voor welk doel we je gegevens gebruiken

We bewaren natuurlijk niet alle gegevens die je doorgeeft! Om een voorbeeld te geven: als je een bestelling plaatst, hebben we informatie nodig om deze te kunnen verwerken. Je kunt er dan zelf voor kiezen om een account aan te maken en ons daarmee toestemming te geven om de gegevens te bewaren, of om dat niet te doen. In dat laatste geval wissen we je gegevens zodra de retourperiode is verstreken.

In zijn algemeenheid verwerken en gebruiken we als Spiffy Active je persoonsgegevens om jou van dienst te kunnen zijn. Het gaat dan om activiteiten zoals:

 • Het onderhouden van contact: nieuwsbrieven, updates, reacties op vragen en dergelijke;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening, zoals het versturen van je bestelling;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals het toesturen van track- en tracecodes van je bestelling;
 • Verbetering van de dienstverlening: als je bijvoorbeeld een account hebt aangemaakt, kunnen we je indien gewenst attenderen op voor jou relevante producten of diensten;
 • Facturering: als je wat bestelt, willen we natuurlijk graag dat je ons ook betaalt 😉 en we bewaren de betaalgegevens nog even, bijvoorbeeld voor het geval je iets wilt retourneren;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen: bijvoorbeeld als je ons toestemming geeft voor automatische incasso;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen: waarom we je gegevens verwerken

De voorbeelden die we hierboven hebben genoemd, geven al een goed beeld van redenen waarom we je gegevens verwerken. Hierbij dan ook nog de versie in juridische taal: wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten, danwel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Spiffy Active hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn het op zo goed mogelijke wijze kunnen uitvoeren van de dienstverlening en haar financiële belangen behartigen.

Bij verwerking van persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke toestemming, wordt de toestemming expliciet gevraagd.

Of in gewoon Nederlands: wij verwerken je persoonsgegevens om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en om betalingen te kunnen innen en verwerken. En als we je nieuwsberichten willen sturen, vragen we duidelijk om je toestemming daarvoor.

Verstrekking aan derden

Om onze dienstverlening te waarborgen, kunnen we je persoonsgegevens uitwisselen. Dat doen we natuurlijk niet zomaar en zeker niet met iedereen, maar met partijen zoals onze verzendpartij en onze boekhouder. Partijen aan wie wij je persoonsgegevens verstrekken, mogen deze alleen gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden.

Tenslotte kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Spiffy Active aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Spiffy Active zal je gegevens niet zonder jouw toestemming verstrekken aan anderen voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EU

Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer wij gebruik maken van Google cloudopslag, Google Analytics, Facebook, Instagram, Shopify in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe wij je gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben we passende beveiligingsmaatregelen genomen. Je gegevens worden online beveiligd met passwords en encryptie bewaard en mocht er ergens op een fysiek document persoonsinformatie staan, dan wordt deze achter slot en grendel bewaard.

Je rechten

Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens we van je bewaren. Om inzage te krijgen, stuur je een bericht naar info@spiffy-active.com. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 week een overzicht van je persoonsgegevens. Blijkt uit dit overzicht dat er dingen niet kloppen, dan passen we je gegevens natuurlijk graag aan! Ook kunnen we ze op jouw verzoek aanvullen, verwijderen, of verder afschermen.

Ook kun je Spiffy Active vragen om overdracht van je persoonsgegevens, of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

Wendy Dubbeld via info@spiffy-active.com

  Als je een klacht hebt over hoe we met je persoonsgegevens omgaan, laat ons dit dan alsjeblieft weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen privacyverklaring

  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 maart 2020. Spiffy Active kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.